Monday, August 7, 2017

दहीहंडी २०१७

कु. कृष्णाबाई लिमये व्यायामशाळेतील मुले सकाळी मंगळवार दि. 15 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9 वाजता दहीहंडी साजरी करणार आहेत. त्यांना प्रोत्साहन द्यायला आणि त्यांचे कौतुक करायला आपण सर्वांनी यावे ही विनंती.
स्थळ - स्वा. सावरकर पटांगण, टिळक मंदिर.
वेळ - मंगळवार दि. 15 ऑगस्ट सकाळी 9 वाजता.