Tuesday, June 5, 2018

"रक्तदान शिबीर"

कै. शरद विनायक साठ्ये वैद्यकीय शाखा
रक्तदान      जीवनदान      श्रेष्ठदान
              इंदिराबाई काळे सभागृह
                रविवार १० जून २०१८
रक्तदात्यांनी नाव नोंदणी संघ कचेरीत करावी.
सर्व रक्तदात्यांना डोनर कार्ड दिले जाईल.दात्यांना
जरूर असेल तेव्हा रक्ताचा पुरवठा ब्लड बँकेतर्फे
विनामूल्य केला जाईल.
या उपक्रमाला आपला भरभरून प्रतिसाद अपेक्षित
आहे.
सुधा आठवले/मानसी आपटे  डॉ.संजीवनी राजवाडे
                कार्यवाह                अध्यक्ष
         वैद्यकीय शाखा
                  मनोज निरगुडकर/यशवंत जोशी.
                संघ कार्यवाह, लोकमान्य सेवा संघ

0 comments:

Post a Comment