Sunday, November 25, 2018

"आपले स्वास्थ्य आपला आहार"

"आपले स्वास्थ्य  आपला आहार "
वक्तेः डॉ . संजीवनी राजवाडे व डॉ  स्वाती गोविलकर
वेळः मंगळवार   २७ .११.२०१८ संध्याकाळी ४ः३०
स्थळः इंदिराबाई काळे सभागृह

0 comments:

Post a Comment