Management Team

Managing Committee 2019-22

Padadhikaari


                  Name                                Designation
 1.  Shri Mukund Chitale                     President
 2.  Shri Deepak Ghaisas                    Vice president
 3. Shri. Sunil Mone                            Vice president
 4. Shri. Uday Tardalakar                   Chairman
 5. Shri. Alok Hardikar                       Vice Chairman
 6. Shri. Mahesh Kale                         Secretary
 7.  Dr. Rashmi Fadanvis                    Secretary
 8. Shri Mahadev Bhide                      Treasurer
 9. Shri Pramod Lele                           Adviser
 10. Shri. Bansi Dhurandhar                Adviser
 11. Shri Mrugank Paranjape              Adviser                         

Committee Members.    

 1. Shri Arun Phadke.
 2. Shrimati Leena Barve.
 3. Shri Mukund Phatak.
 4. Shri Vivek Acharya.
 5. Shri Prabhakar Thosar.
 6. Shri Atul Gokhale.
 7. Dr. Sanjeevani Rajwade.
 8. Shrimati Preetee Patwardhan.
 9. Shrimati Mrudula Datar.
 10. Shrimati Sangeeta Sane.
 11. Shri Shashikant Mehendale.